نحوه ثبت ایده در استارت آپ ویکند بین المللی صنعت برق

علاقه­مندان به شرکت در این رویداد جهت ارائه طرح­های خود به دوروش زیر می­توانند اقدام نمایند: تهیه فیلم از طرح و یا ایده محوری مبتنی بر محورهای ارائه شده برای رویداد: علاقه مندان به ارائه طرح می­توانند از کلیات طرح…