جوایز استارت آپ بین المللی صنعت برق

جوایز و مشوق­ها: تیم اول: عقد قرارداد تا سقف ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شرکت توزیع برق استان آذربایجان­شرقی، اعطای جایزه نقدی به­مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان­شرقی و اجازه استقرار در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز تیم…